Download plugin wpDataTables 4.5 bản sạch, không pass giải nén

Cập nhật: 25/06/2024

wpDataTables – Plugin bảng & biểu đồ WordPress tốt nhất

wpDataTables là một plugin bảng WordPress bán chạy nhất giúp công việc của bạn với các bảng, biểu đồ và quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng. Hơn 66.000 công ty và cá nhân đã tin tưởng wpDataTables để làm việc với các dữ liệu tài chính, khoa học, thống kê, thương mại và các dữ liệu khác.

Tạo các bảng và biểu đồ WordPress tuyệt vời và dễ kiểm soát.

wpDataTables được thiết kế để làm cho quá trình biểu diễn và tương tác dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả.

Mở rộng chức năng hơn nữa

Các Addon mạnh mẽ để mở rộng các tính năng của wpDataTables với các báo cáo, bộ lọc mạnh mẽ, bảng chi tiết chính hoặc tích hợp biểu mẫu.

Tạo Bảng và Biểu đồ trong WordPress trong ba bước cơ bản

 1. Cung cấp dữ liệu bảng: Tải lên tệp của bạn, dán truy vấn MySQL, cung cấp URL hoặc chỉ nhập dữ liệu theo cách thủ công.
 2. Định cấu hình nếu bạn muốn: Tinh chỉnh bảng của bạn – nếu bạn muốn nó dễ kiểm soát, có thể chỉnh sửa, có định dạng có điều kiện, v.v.
 3. Xuất bản trong một bài đăng hoặc trang: Khi bạn đã hài lòng với bảng, hãy chèn nó vào một bài đăng hoặc trang bằng WP Editor tiêu chuẩn hoặc Visual Composer.

Và nhiều điều tuyệt vời hơn trong một plugin bảng WordPress duy nhất

 • Hãy để wpDataTables đếm tổng cho bạn
 • Kéo dữ liệu bảng từ bất kỳ nguồn nào – Excel sang MySQL
 • Truy cập MySQL DB từ xa
 • Tạo biểu đồ bằng trình hướng dẫn
 • Cho phép người dùng chỉ xem và chỉnh sửa dữ liệu của họ
 • Sử dụng Bảng tính Google để tạo bảng
 • Chỉnh sửa bảng trong WordPress dễ dàng như trong Excel
 • Bạn không biết SQL? Sử dụng trình tạo truy vấn
 • Tùy chỉnh thiết kế
 • Tạo bảng bằng trình hướng dẫn
 • Đặt bộ lọc trong một widget
 • 17 định dạng ngày

Changelog

        

v4.5

New update with amazing feature, some improvements and bug fixes:

 • Feature: Added single cell shortcode. More about this in our docs about Single cell shortcode.
 • Improvement: Improved separate connections performance.
 • Improvement: Added Highcharts accessibility module.
 • Improvement: Changed type of mysql_table_name column to TEXT.
 • Improvement: Added a new hooks for PDO dsn and for MySQLi link connection:
  wpdatatables_filter_pdo_connection_dsn and wpdatatables_filter_mysqli_connection_link
 • BugFix: Fixed issue with Gutenberg and editable tables for media upload.
 • BugFix: Fixed issue with date format m/Y and Google sheet.
 • BugFix: Fixed issue with fatal error with old versions of Avada theme.
 • BugFix: Fixed issue with conditional formatting if cell contains HTML.
 • BugFix: Fixed issue with sanitized SQL queries.
 • Other small bug fixes

v4.4

New update with a feature, some improvements and bug fixes:

 • Feature: Added options for responsive actions – icon, row or cell.
 • Improvement: Compatibility with the latest version of Elementor.
 • Improvement: Improved error handling during activation and deactivation of a license.
 • Improvement: Automatically close the date picker after a date has been chosen.
 • BugFix: Fixed issue with Divi editor blocks not working when only one table or chart has been created.
 • BugFix: Fixed issue with ‘%’ symbol in string cells for separate connection tables.
 • BugFix: Fixed issue with foreign keys for PostgreSQL database.
 • Other small bug fixes

v4.3

New update with feature, some improvements and bug fixes:

 • Feature: Added new placeholders %VAR4%, %VAR5%, %VAR6%, %VAR7%, %VAR8% and %VAR9%. Check out on this link.
 • Improvement: Average calculation function will not count empty cells anymore.
 • Improvement: Remove unnecessary files from Divi integration.
 • BugFix: Fixed issue with conditional formatting on front-end.
 • BugFix: Fixed issue with number format in Highcharts tooltips.
 • BugFix: Fixed Fixed issue with position of Clear filters button when are used Edit table buttons.
 • BugFix: Fixed issue with Google charts when using Grouping and Follow table filtering options.
 • Other small bug fixes

v4.2.1

New update with bug fixes:

 • BugFix: Fixed issue with conditional formatting for int or float column when responsive is turned on for first column in table.
 • BugFix: Fixed issue with loading tables with SQL queries.
 • BugFix: Fixed issue with inserting spaces for column prefix and suffix.
 • BugFix: Fixed issue with title in filter in widget shown as HTML.
 • Other small bug fixes

v4.1

New update with new feature, improvements, and bug fixes:

 • Feature: Added duplicate edit button
 • Improvement: Removed “Apply and add new” button in the edit modal when “New entry” button is disabled.
 • Improvement: Added new filters for each chart engine render data: wpdatatables_filter_apexcharts_render_data, wpdatatables_filter_google_charts_render_data, wpdatatables_filter_highcharts_render_data and wpdatatables_filter_chartjs_render_data.
 • BugFix: Fixed issue with grid options in Apexcharts.
 • BugFix: Fixed issue with Jet plugins in Elementor widgets.
 • BugFix: Fixed issue with Gutenberg blocks when Avada’s post/page types are disabled.
 • BugFix: Fixed conflict with Amelia widgets in Divi Builder.
 • BugFix: Fixed issue with number of rows in HTML source for server-side tables.
 • BugFix: Fixed issue with conditional formatting for int/float columns when is used “Set cell content”.
 • Compatibility with WordPress 5.9.2 approved.
 • Other small bug fixes

Link download tốc độ cao, không pass giải nén

Link download các phiên bản cũ hơn

wpDataTables v4.4

Download

wpDataTables v4.3

Download

wpDataTables v4.2.1

Download

wpDataTables v4.1

Download

Bình luận

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Gợi ý cho bạn

iThemes Security Pro v7.1.2

Cập nhật: 25/06/2024

Kadence Theme Pro Addon v1.0.5

Cập nhật: 25/06/2024

AffiliateWP Portal v1.1.3

Cập nhật: 25/06/2024

Yêu cầu nội dung