Download plugin WP Mail SMTP Pro v3.5.0 bản sạch, không pass giải nén

Cập nhật: 20/07/2024

Bạn gặp sự cố với trang web WordPress của mình không gửi được email? Bạn không cô đơn. Hơn 2 triệu trang web sử dụng WP Mail SMTP để gửi email của họ một cách đáng tin cậy.

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho khả năng gửi email dễ dàng và đáng tin cậy. Chúng tôi muốn đảm bảo email của bạn đến được hộp thư đến.

WP Mail SMTP sửa khả năng gửi email của bạn bằng cách định cấu hình lại WordPress để sử dụng nhà cung cấp SMTP thích hợp khi gửi email.

Hơn hết, Trình hướng dẫn cài đặt dễ sử dụng và tài liệu chi tiết của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình.

SMTP LÀ GÌ?
SMTP (Giao thức truyền thư đơn giản) là một tiêu chuẩn công nghiệp để gửi email. Cấu hình SMTP thích hợp giúp tăng khả năng gửi email bằng cách sử dụng xác thực.

Các ứng dụng email phổ biến như Gmail, Yahoo, Office 365 và Zoho luôn phải đối mặt với những kẻ gửi thư rác email. Một trong những điều họ xem xét là nếu một email có nguồn gốc từ vị trí mà nó tuyên bố là có nguồn gốc.

Nếu xác thực thích hợp không có ở đó, thì email sẽ đi vào thư mục SPAM hoặc tệ nhất là hoàn toàn không được gửi.

Đây là một vấn đề đối với rất nhiều trang web WordPress vì theo mặc định, WordPress sử dụng chức năng thư PHP để gửi email được tạo bởi WordPress hoặc bất kỳ plugin biểu mẫu liên hệ nào như WPForms.

Vấn đề là hầu hết các công ty lưu trữ WordPress không có máy chủ của họ được định cấu hình đúng để gửi email PHP.

Sự kết hợp của hai nguyên nhân khiến email WordPress của bạn không được gửi.

Changelog

        

v3.5.0

 • Added: Alerts for failed emails (Email, Slack, SMS, and Webhook notifications).
 • Added: Check if `wp_mail` function is overwritten.
 • Added: DB table (`wpmailsmtp_tasks_meta`) cleanup after scheduled actions execution. Keeps DB size small.
 • Changed: Updated the list of conflicting plugins (added Branda and MailPoet).
 • Changed: Improved WP Site Health license check.
 • Changed: Improved Outlook mailer authorization flow error handling.
 • Changed: Updated Action Scheduler library to 3.4.2.
 • Changed: Improved Amazon SES (added support for V2 client).
 • Fixed: SMTP.com mailer email content-encoding.
 • Fixed: Amazon SES long Return-Path header encoding.
 • Fixed: Dashboard widget graph when there is no email logs data.
 • Fixed: Email Log retention period cleanup task DB table check.
 • Fixed: Missing Sendinblue email body WP filter.
 • Fixed: Chart.js library conflicts with other plugins.

v.3.4.0

 • Added: New transactional mailer – SendLayer integration.
 • Added: Support for changing From Email address in Outlook mailer (Send As, Shared Mailboxes, and Groups).
 • Added: Support for bigger attachments in Outlook mailer.
 • Changed: Improved Mailgun API error message extraction.
 • Changed: Standardized error messages format and improved WP remote request errors extraction.
 • Fixed: Lite plugin uninstall actions clearing plugin options while Pro version is active.
 • Fixed: Amazon SES identities verification data retrieval for more than 100 identities.
 • Fixed: Hiding unrelated network admin notices on WP Mail SMTP pages.

v.3.3.0

 • IMPORTANT: Support for WordPress versions 5.1.x or lower has been discontinued. If you are using one of those versions, you MUST upgrade WordPress before installing or upgrading to WP Mail SMTP v3.3. Failure to do that will disable WP Mail SMTP functionality.
 • Added: Email Log – sent status verification AS tasks for Postmark and SparkPost.
 • Added: New Amazon AWS SES region: Osaka.
 • Added: PHP 8.1 compatibility.
 • Changed: Email Log – improved sent status verification accuracy with webhooks for: SMTP.com, Sendiblue, Mailgun, Postmark and SparkPost.
 • Changed: Updated the list of conflicting plugins (added FluentSMTP and WP HTML Mail).
 • Changed: Domain verification process for AWS SES mailer (now using DKIM verification instead of the simple TXT record verification).
 • Changed: Improved debug error message for the Other SMTP mailer in Debug Events.
 • Changed: Updated Action Scheduler library to 3.4.0.
 • Changed: Improved Action Scheduler performance.
 • Fixed: PHP deprecated notices in Sendinblue library (PHP 7.4+).
 • Fixed: Email Log – resend issue with incorrectly stored headers.
 • Fixed: Non-network admin was allowed to change the Debug Event setting, if network-wide setting was enabled.
 • Fixed: DB tables row in Site Health Info section is now private.
 • Fixed: Debug Events’ screen options visible on general Tools page.
 • Fixed: Screen Options right alignment.

v.3.2.0

 • Added: New transactional mailer – SparkPost integration.
 • Added: One-click migration from FluentSMTP plugin.
 • Added: Plugin constants integration in Setup Wizard.
 • Fixed: Early plugin deactivation issue with activity log plugins

Link download tốc độ cao, không pass giải nén

Link download các phiên bản cũ hơn

WP Mail SMTP Pro v3.4.0

Download

WP Mail SMTP Pro v.3.3.0

Download

WP Mail SMTP Pro v.3.2.0

Download

Bình luận

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Gợi ý cho bạn

iThemes Security Pro v7.1.2

Cập nhật: 20/07/2024

Kadence Theme Pro Addon v1.0.5

Cập nhật: 20/07/2024

AffiliateWP Portal v1.1.3

Cập nhật: 20/07/2024

Yêu cầu nội dung