Tin tức

Những việc cần làm trước khi bán máy Mac

Để bán máy Mac điều tất nhiên mà anh em cần đảm bảo là máy sạch dữ liệu, vậy nên cần phải khôi phục lại mọi thứ như ban đầu, hay có thể xem xét là xoá sạch mọi dữ liệu trên máy để không còn gì liên quan đến nội dung cá nhân của […]

Ngày đăng: 25/06/2024
Yêu cầu nội dung