Download plugin The Plus - Addon for Elementor v5.1.0 bản sạch, không pass giải nén

Cập nhật: 20/07/2024

The Plus – Addon cho Elementor

Cho dù bạn đang làm việc trên blog hoàn chỉnh của mình, tạo một cửa hàng trực tuyến bán hàng hay xây dựng một trang web cho ý tưởng lớn tiếp theo của bạn, bạn có thể làm tất cả với Elementor khi bạn có The Plus – Addons cho Elementor.

Tận hưởng trải nghiệm Không code hoàn chỉnh và xây dựng mọi thứ chỉ với những cú nhấp chuột đơn giản của bạn. Không yêu cầu kiến ​​thức kỹ thuật, chỉ cần plug-in và bắt đầu. Cực kỳ hoàn hảo cho Người viết blog, freelancer, Nhà tiếp thị, Agency, Designer và bất kỳ ai yêu thích sử dụng Elementor, cho bạn tự do đổi mới.

CÁC TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN CỦA THE PLUS ADDONS

 • Trình tạo blog miễn phí cho Elementor để tùy chỉnh mọi thứ
 • WooCommerce Store Builder cho Elementor để tạo các trang Thanh toán, Giỏ hàng, trang Cảm ơn, v.v.
 • Trình quét Widget tự động bằng một cú nhấp chuột để tắt các Widget không sử dụng (bao gồm cả các Widget Elementor FREE & PRO)
 • Được kiểm tra thường xuyên bởi Top Security Experts
 • Dán sao chép nhiều miền miễn phí để dễ dàng sao chép một phần hình ảnh nội dung
 • FB & Google Events Tracker để giúp bạn theo dõi các sự kiện, số lần nhấp vào nút để chuyển đổi
 • Trình tạo Mega Menu theo chiều dọc và chiều ngang cho Elementor
 • Hiển thị Facebook và Google Review trực tiếp trên trang web của bạn
 • Nguồn cấp dữ liệu xã hội để hiển thị nội dung từ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Vimeo
 • Form Đăng nhập và Đăng ký tuỳ chỉnh cho Elementor
 • Carousel anything: Chuyển đổi bất kỳ phần nào trong Carousel
 • Trình tạo Popup chuyển đổi cao cho các trang web Elementor
 • Display/Visibility Logic tùy chỉnh cho Elementor
 • Elementor Skin Loop Builder tùy chỉnh cho bất kỳ Bài đăng và CPT nào
 • Thêm Preloader and Page Transition vào các trang web Elementor của bạn
 • Cursor tùy chỉnh cho Elementor
 • Tích hợp với ACF, Toolset, Pods, WooCommerce, Mailchimp và hơn thế nữa
 • Hỗ trợ RTL | WPML hoặc bất kỳ Translation | Multisite nào
 • Optimized Code Delivery with Ultra Light Modular backend architecture
 • Thân thiện với SEO, Thiết kế đã được thử nghiệm A / B và Thân thiện với thiết bị di động
 • Tương thích với hầu hết các theme WordPress như Nexter, Blocksy, Kadence, Astra, OceanWP, GeneratePress, Neve, v.v.

Changelog

        

v5.1.0

Added : Mailchimp : GDPR Compliance checkbox
Added : Social Icon : Vertical Layout option
Update : Social Sharing : Toggle Button Shadow option
Update : TP Custom Field : PODS Image support
Update : Stylish List : Horizontal Layout
Update : Switcher : Switcher Label Enable/Disable
Update : Stylish List : Horizontal Layout Hint Adjust option in repeater
Update : Table : Swiper Responsive support in Container Compatibility
Update : Accordion : Autoplay Button styling options
Update : Tabs & Tours : Swiper Slide : Center Mode Improvement
Update : Advanced Button : Style 14 CSS Improvement
Update : Woo Checkout : Your order Heading Option
Update : Button : Border Radius in Style 18
Update : Dynamic Device : Manual Scroll & Scrolling Bar option
Update : Carousel Remote : Tooltip Offset options and condition improvement
Update : Countdown : Counter Style 2 Typography option
Update : Animated Service Boxes : Service Element Style 2 Icon Improvement
Update : Plus Extras : Glass Morphism Nested Container Issue
Update : Audio Player : Style 5 & 6 Layout Improvement
Update : Dynamic Category : Count & Description Layout Improvement
Update : Dynamic Device : White Device box shadow option
Update : Heading Title : Verical Border Improvement
Update : Row Background : Solid Color Border Radius Option for Custom Loop Skin
Update : Infobox : Layout 3 Content Alignment Option
Update : Google Map : Overlay Map On load Class added
Update : Heading Title: Condition Optimised and Dot/Separator Option
Update : Plus Mega Menu Post Type public argument false
Update : Pagination Extra div remove “paginate-prev”
Update : Global Tooltip : Icon Update
Update : Pricing Table : Hover Content Option
Fix : Product Listing : Taxonomy query update bug in Single Page Related Products
Fix : Progress Bar : Empty width bug fix
Fix : Switcher : Content Typography Bug fix
Fix : Navigation : Mobile Offcanvas Class condition based
Fix : Mobile Menu : Remove Style Tab when empty css
Fix : Audio Player : Border Radius field condition based
Fix : Before After : Separator Icon condition based ( Horizontal,vertical layout)
Fix : Coupon Code : Tab Reverse bug fix
Fix : Woo Swatches : Bug fix
Fix : Image Cascading : Image Bottom Space fix
Fix : Button : Icon center allignment Bug fix

v5.0.11

Compatibility : WordPress 6.0
Compatibility : Elementor Pro 3.7
Added : Heading Title : Animated Split by Word
Added : Heading Title : Animated Split by Character
Added : Heading Title : Animated Split by Line
Added : Display Rules : Image Selector(Advanced Custom Fields: Extended)
Added : Display Rules : Visitor Location (IP Based – Based on Geoplugin )
Added : Display Rules : WordPress Site Language
Added : Display Rules : Visitor Browser Language
Added : Display Rules : String in URL (Exact match from URL value )
Added : Display Rules : Parameter in URL
Added : Display Rules : Shortcode based visibility (Advanced Custom PHP function based Shortcode)
Added : Display Rules : Cart Product Category (WooCommerce)
Added : Display Rules : Category In Cart (WooCommerce)
Added : Display Rules : Cart Subtotal (WooCommerce)
Added : Display Rules : Cart Total (WooCommerce)
Added : Display Rules : Items in Cart (WooCommerce)
Added : Display Rules : Purchase Date (WooCommerce)
Added : Display Rules : In Purchase Product Category (WooCommerce)
Added : Display Rules : Order(s) Placed (WooCommerce)
Added : Display Rules : Current Product Category (WooCommerce)
Added : Display Rules : Current Product Price (WooCommerce)
Added : Display Rules : Current Product Stock (WooCommerce)
Added : Display Rules : Cart Product (WooCommerce)
Added : Display Rules : Text field (Toolset)
Added : Display Rules : Number field (Toolset)
Added : Display Rules : Radio field (Toolset)
Added : Display Rules : Checkbox field (Toolset)
Added : Display Rules : Checkboxes field (Toolset)
Added : Display Rules : Select field (Toolset)
Added : Display Rules : Text field (PODS)
Added : Display Rules : Date field (PODS)
Added : Display Rules : Number field (PODS)
Added : Display Rules : Boolean field (PODS)
Added : Display Rules : Text field (Jet Engine)
Added : Display Rules : Text Area field (Jet Engine)
Added : Display Rules : Switcher field (Jet Engine)
Added : Display Rules : Checkbox field (Jet Engine)
Added : Display Rules : Radio field (Jet Engine)
Added : Display Rules : Select field (Jet Engine)
Added : Display Rules : Number field (Jet Engine)
Added : Mouse Cursor : Container
Added : Unfold : Container
Added : Post Feature Image : Container
Update : Display Rules : Display Field Name with Group Label
Update : Dynamic Listing : Category Listout improvement
Update : Product Listing : Upsell Listing
Update : Product Listing : Cross-Sell Listing
Update : Accordion : Title Empty condition for Dynamic Value
Update : Accordion : Scroll Top Offset
Update : Tabs & Tours : Title Empty condition for Dynamic Value
Update : Scroll Navigation : Section Top Offset after click
Update : Post Meta : Taxonomies Type option (Category/Tag)
Update : Woo Single Basic : Next/Previous related to current Product Category
Update : Search bar : Search by Word Match
Update : Search bar : Related Search Tag
Update : Search Filter : Category show based on Archive page option
Update : Search Filter : Sorting value option for Tab, Radio, Checkbox and Dropdown
Update : Hotspot : Hover Pin Image with flip effect
Update : Audio Player : Loop Disable option
Update : LottieFiles Animation : JSON File Upload
Update : Dynamic Listing : Slide Animation option
Update : Infobox : Slide Animation option
Update : Gallery Listing : Slide Animation option
Update : Search bar : Animation option
Update : Number Counter : Dynamic Tag option for Number Value, Animation Starting Value and Gap
Update : Navigation Menu : Sticky support Container
Update : Navigation Menu : Accessibility
Update : Animated Service Boxes : Lottie Animations option
Update : Hotspot : Lottie Animations option
Update : Image Cascading : Lottie Animations option
Update : Number Counter : Lottie Animations option
Update : Popup Builder : Lottie Animations option
Update : Pricing List : Lottie Animations option
Update : Pricing Table : Lottie Animations option
Update : Process/Steps : Lottie Animations option
Update : Progress Bar : Lottie Animations option
Update : Unfold : Lottie Animations option
Update : Live Copy : Container Compatibility
Update : Plus Extras : Container Compatibility
Update : Display Rules : Container Compatibility
Update : Page Scroll : Container Compatibility
Update : Row Background : Container Compatibility
Update : Shape Divider : Container Compatibility
Update : Morphing Layouts : Container Compatibility
Update : Dynamic Smart Showcase : Container Compatibility
Update : Global Tilt Effect : Container Compatibility
Update : Carousel Slider : Container Compatibility
Update : Advanced Shadow : Container Compatibility
Update : Equal Height : Container Compatibility
Update : Glass Morphism : Container Compatibility
Update : Wrapper Link : Container Compatibility
Update : Animated Service Box : Container Compatibility
Update : Animated Service box Text (Stroke and Shadow)
Update : Animated Service box Height (EM,%,VH)
Update : Countdown : Label HTML Tag option (h1 – h6)
Update : Coupon Code : Title HTML Tag option (h1 – h6)
Update : Coupon Code : Content HTML Tag option (h1 – h6)
Update : Coupon Code : JS improvement for Copy button
Update : Woo MyAccount : No order Found Styling
Update : Woo MyAccount : Order tab Individual improvement
Update : Process Step : Margin option for Description
Update : Listing Widget : Post Excerpt empty value validation
Update : Infobox : Top margin option
Update : Social Feed : Instagram Business Account condition improvement
Update : Dynamic Listing : Author Prefix text dynamic
Update : Blog Listing : Author Prefix text dynamic
Fix : Google Map : HTML display bug with Filter
Fix : Table : Tooltip Field
Fix : Listing Widget : On Load more / Lazy load animation
Fix : Mouse Cursor : Column Cursor icon
Fix : LottieFiles Animation : Animation Play Speed
Fix : Countdown : Fake Number
Fix : Sticky Column
Fix : Design Tool : Background Visibility
Fix : Navigation Menu : CSS based effect bug on click
Fix : Slick Carousel : Draggable Disable bug on Mobile

v5.0.10

Compatibility : Elementor 3.6 Compatibility Verified & Tag Update
Update : Scroll Navigation : SVG Icon styling option
Update : Scroll Navigation : Hide option

Link download tốc độ cao, không pass giải nén

Link download các phiên bản cũ hơn

The Plus (pro) v5.0.11

Download

The Plus (pro) v5.0.10

Download

Bình luận

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Gợi ý cho bạn

iThemes Security Pro v7.1.2

Cập nhật: 20/07/2024

Kadence Theme Pro Addon v1.0.5

Cập nhật: 20/07/2024

AffiliateWP Portal v1.1.3

Cập nhật: 20/07/2024

Yêu cầu nội dung