Download plugin JetEngine for Elementor v3.0.1 bản sạch, không pass giải nén

Cập nhật: 25/06/2024

JetEngine for Elementor – Mọi thứ cho nội dung động

Tính năng

 • Tạo cấu trúc trang web động: Một bộ công cụ cho phép bạn xây dựng một kiến ​​trúc động nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
 • Phát triển các mục trong danh sách
 • Bố cục lưới danh sách: Lưới, thanh trượt, bản đồ, băng chuyền
 • Các tính năng động: Chức năng động, thẻ động, code ngắn, logic có điều kiện, Macro
 • Lưu trữ dữ liệu, Bảng chú giải thuật ngữ và Khả năng hiển thị động
 • Kết nối dữ liệu WordPress khác nhau và truy vấn các mục liên quan: Kết hợp các bài đăng CPT và CCT khác nhau, các mục phân loại và người dùng ở một nơi. Chọn từ ba kiểu quan hệ: một-một, một-nhiều, nhiều-nhiều.
 • Một giao diện cho tất cả các loại truy vấn: Tạo danh sách truy vấn tùy chỉnh phức tạp có thể được kết hợp trên phần phụ trợ và được sử dụng để truy vấn bất kỳ dữ liệu, phần và bộ lọc nào trên giao diện người dùng. Chọn dữ liệu từ các bảng tùy chỉnh và kết hợp nó thành một lựa chọn. Hiển thị & ẩn các mục, cột và phần với điều kiện là yêu cầu không được để trống. Dữ liệu bạn có thể truy vấn: Các mặt hàng CPT & CCT, Điều kiện, Người dùng, Bình luận, Bảng SQL, API REST, Sản phẩm WooCommerce
 • Cấu trúc dữ liệu của bạn theo cách lập danh mục: Tạo cả bảng dữ liệu động đơn giản và phức tạp trưng bày mọi thứ từ cơ sở dữ liệu Thư mục & Căn hộ thành viên đến kho lưu trữ Sách điện tử.
 • Công cụ trực quan hóa cho nội dung động: Trình bày số liệu thống kê hoặc dữ liệu phân tích dưới dạng biểu đồ bằng cách xuất ra các giá trị số. Chọn loại biểu đồ cần thiết từ 12 biểu đồ có sẵn hoặc tự thêm một biểu đồ bằng mã JSON.
 • Trình tạo hồ sơ. Sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng
 • API REST. Kiểm soát nâng cao đối với dữ liệu lớn với API RESTful
 • Hưởng lợi nhờ tích hợp liền mạch: JetEngine hoàn toàn tương thích với Elementor PRO, ACF, WooCommerce, Pods, CPT UI, RankMath và Yoast để thực hiện bất kỳ dự án nào như mong muốn.

Changelog

        

v3.0.1

 • ADD: Has terms, Post Type and Term Taxonomy conditions for listing injections;
 • ADD: JetFormBuilder Records Query type;
 • ADD: Allow to disconnect related items with front-end forms;
 • UPD: Better compat the ACF with dynamic blocks;
 • UPD: Handle WC product duplication with custom JetEngine taxonomies;
 • FIX: Get Store macros and Local Storage store compatibility;
 • FIX: JetEngine Proportional callback missing argument;
 • FIX: Field width in metabox for users;
 • FIX: Prevent error on frontend if table was deleted;
 • FIX: Flush object cache to update any post to ensure query builder and object cache compatibility;
 • FIX: Process html tags in textarea metafield with quick edit support.

v3.0.0

 • ADD: Allow to select map and geocoding providers for Map Listings;
 • ADD: Map meta field type;
 • ADD: Allow to output JetEngine Meta Fields in the default WordPress Rest API endpoints;
 • ADD: Allow to create new listing item directly from Listing Grid widget in Elementor editor;
 • ADD: Geo search query;
 • ADD: Allow to register Rest API endpoints to manage relations;
 • ADD: Dynamic Visibility for Blocks editor (similar to Elementor);
 • ADD: Allow to set context and fallback for macros in Query Builder;
 • ADD: Allow to disable legacy Query settings in favor of Query Builder;
 • ADD: Allow to edit built-in WordPress taxonomies;
 • UPD: various minor bug fixes and improvements.

v2.11.11

 • ADD: An ability to use loading indication for load more;
 • ADD: An ability to set custom image size in the Dynamic Image widget;
 • ADD: Width, Max Width, Height, Object Fit style options in the Dynamic Image;
 • ADD: Post Slug and Term Slug into the object field list;
 • ADD: WC Product Field, WC Product Image and WC Product Gallery Dynamic Tags;
 • ADD: Allow to print shop messages before WC Query listing;
 • UPD: Allow to use macros in Field format option. Macros parsed before do_shortcode calling;
 • UPD: Crocoblock/suggestions#5246;
 • UPD: Allow to trigger props setup from 3rd party by calling hook ‘jet-engine/profile-builder/query/maybe-setup-props’;
 • UPD: ‘jet-engine/rest-api-listings/request/type’ filter to change API request type – post or get;
 • FIX: Compatibility multiple relation filters with a listing;
 • FIX: Flexbox containers compatiblity with listing grid slider;
 • FIX: Crocoblock/suggestions#3901;
 • FIX: Compat the cct map listings with filters.

v2.11.10

 • ADD: Crocoblock/suggestions#3964;
 • ADD: Crocoblock/suggestions#5389;
 • ADD: Crocoblock/suggestions#5356;
 • ADD: Crocoblock/suggestions#5404;
 • ADD: Profile builder content and WPML compatibility;
 • ADD: an ability to use dynamic tags for URL Anchor in the Dynamic Link widget;
 • ADD: an ability to order terms in the Admin Filters;
 • ADD: REGEXP & NOT REGEXP compare operators in the Query Builder;
 • FIX: prevent error while updating elementor database;
 • FIX: prevent fatal error in Term Field Dynamic Tag;
 • FIX: If Query ID is set for Query Builder, than “is_filters_request” match only filters with the same ID;
 • FIX: prevent error while updating elementor database;
 • FIX: various minor fixes.

v2.11.9

 • ADD: User Page Title to Profile Builder;
 • ADD: compat the User Single Page with SEO plugins;
 • ADD: webp support for media control;
 • ADD: query variable source in the Dynamic Field;
 • UPD: Post author ID macro callback to better work with filters;
 • UPD: remove empty array for the Relations Dynamic Field props;
 • FIX: Crocoblock/suggestions#5261;
 • FIX: setup single user page props on filters request;
 • FIX: Edit post type/meta box link style in Blocks Editor;
 • FIX: gallery field bug;
 • FIX: better CCT and Maps Listings compatibility.

v2.11.8

 • ADD: allow to export & import JetEngine CPT & CCT Meta Fields;
 • UPD: Display CCT Repeater fields;
 • FIX: Dynamic Visibility AND relation;
 • FIX: Forms html rendering bug;
 • FIX: Update Options form hook – allow to clear data;
 • FIX: Human readable time difference callback;
 • FIX: various minor fixes and improvements

v2.11.7

 • ADD: compat with Elementor 3.6 (Listing equal columns height);
 • ADD: horizontal layout for checkbox & radio fields in meta boxes;
 • UPD: better relations and JSF compatibility;
 • UPD: allow to use 3rd party data as source for the calendar widget;
 • UPD: better compatibility the lazy load listing with the filters;
 • FIX: better WooCommerce compatibility;
 • FIX: Query Builder and JSF redirect compatibility;
 • FIX: the Load More listing after redirect to prefiltered page (mixed apply type);
 • FIX:Edit post type/meta box link style in Blocks Editor;
 • FIX: RTL compatibility masonry listing;
 • FIX: Apply relations controls labels.

v2.11.6

 • ADD: Crocoblock/suggestions#2599;
 • ADD: Query ID option for the Query Builder to better JSF compatibility;
 • ADD: escaping a double quote on export cct items to CSV;
 • UPD: allow unfiltered output for Dynamic Field with appropriate filter;
 • UPD: getting more precise object ID on Dynamic Terms render;
 • UPD: allow to update or replace related items from the front-end forms;
 • FIX: Replace slider arrows with SVG;
 • FIX: Better Calendar listing and Query Builder compatibility;
 • FIX: Elementor 3.6 compatibility;
 • FIX: prevent PHP errors on posts search.

Link download tốc độ cao, không pass giải nén

Link download các phiên bản cũ hơn

JetEngine for Elementor v3.0.0

Download

JetEngine for Elementor v2.11.11

Download

JetEngine for Elementor v2.11.10

Download

JetEngine for Elementor v2.11.9

Download

JetEngine for Elementor v2.11.8

Download

JetEngine for Elementor v2.11.7

Download

JetEngine for Elementor v2.11.6

Download

Bình luận

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Gợi ý cho bạn

iThemes Security Pro v7.1.2

Cập nhật: 25/06/2024

Kadence Theme Pro Addon v1.0.5

Cập nhật: 25/06/2024

AffiliateWP Portal v1.1.3

Cập nhật: 25/06/2024

Yêu cầu nội dung