Download plugin JetElements v2.6.6 bản sạch, không pass giải nén

Cập nhật: 25/06/2024

JetElements – widget thiết kế và hiệu ứng tương tác phải có

JetElements là widget cơ bản phải có cho Elementor. Sử dụng JetElements để tạo các thiết kế cao cấp nhanh hơn và dễ dàng hơn. Với nhiều widget như vậy, bạn có thể thêm bất kỳ nội dung nào bạn muốn. Hầu hết các widget đều hỗ trợ các trường động từ JetEngine. Tạo và thiết kế bất kỳ nội dung nào với các widget JetElements!

Tính năng nổi bật

Quên nội dung tĩnh. Sử dụng các widget tương tác

Bạn muốn tăng mức độ tương tác trên trang web? Sử dụng thẻ tương tác Elementor, hình ảnh và các widget khác để làm cho các thành phần nội dung dễ nhấp và có thể cuộn hơn.

 • Phần thị sai
 • Cuộn dọc
 • Dòng tiêu đề sáng tạo
 • Flip box tương tác
 • Thanh trượt so sánh

Nhúng nội dung của bên thứ ba

Tạo kết nối giữa các phần nội dung được thêm vào JetElements với các ứng dụng và plugin bên ngoài để xuất ra đa phương tiện và quản lý dữ liệu của bên thứ ba.

Hiển thị dữ liệu số phức tạp

Biểu đồ hình tròn & Biểu đồ thanh

Hiển thị các giá trị số theo tỷ lệ thông qua biểu đồ hình tròn hoặc minh họa so sánh dữ liệu quan trọng trong biểu đồ thanh.

Bảng đáp ứng

Đặt bất kỳ nội dung nào vào các ô, hàng và cột của bảng để thêm lịch biểu/danh sách vào các trang do Elementor tạo.

Dòng thời gian dọc & ngang

Thêm các mốc thời gian dọc/ngang vào trang và hiển thị các sự kiện, dự án và lộ trình theo thứ tự thời gian.

Tiến trình thanh tiến trình & vòng tròn

Cho biết tiến trình thông qua hoạt ảnh thanh tiến trình cơ bản hoặc sử dụng hoạt ảnh chuyển động tròn để giới thiệu tiến trình.

Changelog

        

v2.6.6

v2.6.5

 • Fixed: slides to show in Testimonials widget

v2.6.4

v2.6.3

 • Fixed: elementor 3.6 compatibility

Link download tốc độ cao, không pass giải nén

Link download các phiên bản cũ hơn

JetElements v2.6.5

Download

JetElements v2.6.4

Download

JetElements v2.6.3

Download

Bình luận

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Gợi ý cho bạn

iThemes Security Pro v7.1.2

Cập nhật: 25/06/2024

Kadence Theme Pro Addon v1.0.5

Cập nhật: 25/06/2024

AffiliateWP Portal v1.1.3

Cập nhật: 25/06/2024

Yêu cầu nội dung