Download plugin CheckoutWC | Checkout For Woocommerce v7.3.3 bản sạch, không pass giải nén

Cập nhật: 23/04/2024

Tăng thêm sức mạnh cho cửa hàng WooCommerce của bạn với trang thanh toán và giỏ hàng được tối ưu hóa cho việc chuyển đổi.

CheckoutWC là một plugin WordPress thay thế trang thanh toán WooCommerce của bạn bằng các mẫu thanh toán đẹp, đáp ứng và tối ưu hóa chuyển đổi. Hoạt động với mọi theme.

Nạp tiền cho trang thanh toán của bạn

Giảm số lượt thanh toán bị bỏ qua và những khách hàng không hài lòng bằng giải pháp drop-in hiệu quả.

CheckoutWC sẽ tăng doanh số bán hàng của bạn như thế nào?

Nếu bạn đang sử dụng trang thanh toán WooCommerce mặc định, bạn đang để tiền trên bàn. Chúng tôi làm cho việc tối ưu hóa trang thanh toán của bạn trở nên vô cùng dễ dàng.

Quy trình thanh toán được đơn giản hóa

CheckoutWC chia nhỏ quy trình thanh toán thành ba bước riêng biệt giúp người dùng tập trung vào một lĩnh vực kiến ​​thức tại một thời điểm. Điều này làm giảm nguy cơ nhầm lẫn hoặc mệt mỏi, giúp khách hàng hoàn thành việc mua hàng thường xuyên hơn.

Quy trình tạo tài khoản được tối ưu hóa

CheckoutWC hợp lý hóa quy trình tài khoản bằng cách cho phép khách hàng tạo tài khoản mà không cần thêm bất kỳ thông tin nào. Sau khi thanh toán được gửi, họ sẽ nhận được một email với thông tin về tài khoản mới của họ.

Nếu khách hàng đã có tài khoản, chúng tôi cho họ cơ hội đăng nhập nhưng khách hàng phải luôn có thể thanh toán với tư cách khách khi có thể.

Tự động hữu ích

Chúng tôi giúp khách hàng của bạn thành công ở bất cứ đâu chúng tôi có thể. Đây chỉ là một số điều chúng tôi có thể làm:

 • Tự động điền các trường thành phố và tiểu bang dựa trên mã bưu điện.
 • Lưu tất cả các trường nhập vào trong bộ nhớ cache của trình duyệt cục bộ. Bạn có thể refresh chúng.
 • Xác thực trường tức thì. 

Hoạt động với các plugin bạn yêu thích

Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các cổng, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và add-ons.

Nếu bạn không thấy những gì bạn cần? Hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ thêm nó vào.

Và một tấn các tính năng khác

CheckoutWC được trang bị với các tính năng chu đáo để tối đa hóa doanh số bán hàng trên WooCommerce của bạn.

Thiết kế đáp ứng trên thiết bị di động

Hoạt động trên mọi thiết bị, dù là máy tính để bàn, máy tính bảng hay điện thoại.

Thiết kế

Chỉnh sửa màu sắc và phông chữ, ngay từ cài đặt Thiết kế của chúng tôi.

Thanh toán nhanh

Cho dù đó là Apple Pay, Amazon Pay hay PayPal, hãy bỏ qua các form với tùy chọn thanh toán nhanh hơn. (Phụ thuộc vào cổng)

Chỉnh sửa giỏ hàng

Chỉnh sửa các mặt hàng trong giỏ hàng ngay từ khi thanh toán chỉ với một nút bấm.

Trang cảm ơn

Sử dụng cùng một thiết kế tuyệt vời cho trang cảm ơn / đơn đặt hàng đã nhận của bạn.

Địa chỉ tự động điền

Sử dụng Google Maps để tự động điền địa chỉ.

Đặt hàng trang thanh toán

Chuyển đổi trang thanh toán của khách hàng với các mẫu của chúng tôi.

Đoạn mã PHP

Thêm đoạn mã PHP ngay trong cài đặt với trình chỉnh sửa mã đầy đủ.

Huy hiệu tin cậy

Thêm huy hiệu tin cậy vào trang thanh toán của bạn.

Đặt hàng Bumps

Tăng Giá trị đặt hàng trung bình của bạn bằng cách cung cấp cho khách hàng chiết khấu độc quyền dựa trên những gì có trong giỏ hàng.

Xác thực địa chỉ thông minh

Xác thực địa chỉ khách hàng bằng API Smarty.

Giỏ hàng bên

Một thay thế giỏ hàng đầy đủ chức năng được thiết kế để bổ sung hoàn hảo cho CheckoutWC.

Trường điện thoại quốc tế

Xác thực và lưu trữ số điện thoại quốc tế.

Changelog

        

v7.3.3

 • Fix – Fix bug that caused new installs to not have any enabled billing fields.
 • Fix – Fix generic error message for custom parsley validators that use AJAX
 • Fix – Fix potential issue where billing address fields were output twice for non-shipped carts

v7.3.2

 • Improved – Added option to change the label of the local pickup shipped order option
 • Improved – Added pickup address to thank you page under pickup instructions.
 • Improved – Address under pickup instructions is now linked to Google Maps by default. This can be disabled with this filter: cfw_local_pickup_use_google_address_link
 • Dev – Added new filter for the pickup address on the thank you page: cfw_local_pickup_thank_you_address
 • Dev – Order submission errors now show the server response when cfw-debug flag is set. (I.e., https://yoursite/checkout/?cfw-debug=true)
 • Fix – Fixed PHP warning with Klarna Payments
 • Fix – Changing between shipping and pickup now recalculates totals correctly.
 • Fix – Changed columns of MyParcel fields for a better layout

v7.3.1

 • Improved – Moved Local Pickup functionality to its own admin page found here: WP Admin > CheckoutWC > Local Pickup
 • Improved – Pickup times are now translated
 • Improved – Got rid of \’Skip Shipping Step\’ Local Pickup setting and added \’Enable Shipping Step\’ option to replace it. This respects the proper default and is more intuitive.
 • Dev – Pickup times are now filterable: cfw_pickup_times
 • Dev – Delivery method labels are now filterable: cfw_local_pickup_option_label, cfw_local_pickup_shipping_option_label
 • Dev – Added logging of Google Address Autocomplete result components when using ?cfw-debug=true query string parameter
 • Fix – Shipping methods heading is now hidden when pickup is selected and the shipping method step is enabled.

v7.3.0

 • NEW – Local Pickup. CheckoutWC now has a native understanding of pickup vs delivery and can selectively show / hide the shipping address and shipping options based on whether the customer selects shipping or pickup.
 • NEW – You can now select which countries to highlight in country dropdown from settings (WP Admin > CheckoutWC > Checkout > Field Options)
 • NEW – You can now selectively hide/disable billing address fields from settings. (WP Admin > CheckoutWC > Checkout > Address Options)
 • NEW – Added option to disable \’Same as shipping address\’ option in settings. (WP Admin > CheckoutWC > Checkout > Address Options)
 • Improved – Remove cart item link is now always shown at mobile screen sizes
 • Improved – Updated Greek translations based on feedback from customers.
 • Dev – Updated WC tested version to 6.6.0
 • Dev – Added two new actions: cfw_before_payment_methods_block and cfw_after_payment_methods_block
 • Dev – Added new cfw_order_updates_heading filter and new cfw_after_thank_you_order_updates_text action
 • Dev – Extra billing fields are now output on an action hook like everything else.
 • Dev – Implemented updated_cart_totals JS event from WooCommerce core.
 • Dev – Added new action after side cart totals: cfw_after_side_cart_totals
 • Dev – Moved before_woocommerce_pay call so that it fires within the template content
 • Dev – Added cfw_side_cart_free_shipping_progress_bar_free_shipping_message and cfw_side_cart_free_shipping_progress_bar_amount_remaining_message_format filters
 • Fix – Fix potential JS errors from undefined variables
 • Fix – Fix issue with PayPal for WooCommerce and customer info sections appearing that should be hidden
 • Fix – Fix bug that prevented overriding CheckoutWC image sizes
 • Fix – Fix issues with PostNL and MyParcel
 • Fix – Fix issue where colon appearing in shipping method name was errantly removed.
 • Fix – Improved accessibility of side cart.
 • Fix – Fix issue with FlyCart Woo Discount Rules and side cart.
 • Fix – Fix issue that caused the review panes to show incorrect information when billing address is forced to be the shipping address.
 • Fix – Fix bug that made it possible for post code validation error to be shown when correct post code was entered.
 • Fix – Fix potential typing issues that could cause fatal errors in recent versions of PHP.
 • Fix – Fix issue where Select2 could be loaded.
 • Fix – Fix issue with caching and add to cart error messages. Now acts more like native AJAX add to cart functionality in WooCommerce core.
 • Fix – Fix incorrect usage warning
 • Fix – Fix multiple issues with Amazon Pay 2.0 legacy API and order pay endpoint
 • Fix – Fixes to how Malaysian addresses are handled with Google Address Autocomplete
 • Fix – Google Address Autocomplete now supports named buildings in addition to normal street addresses
 • Fix – Fix conflict with Woostify CSS and side cart table styling.
 • Fix – Fix issues with Variation Swatches for WooCommerce and the side cart
 • Fix – Fix potential issue with some finicky gateways by adding a slight delay to firing payment_method_selected event so that it runs after animations have completed.
 • Fix – Fix bug that prevented woocommerce_before_thankyou from running
 • Fix – Fix bug that prevented side cart free shipping progress data from being filtered.
 • Fix – Fix bug with option to hide the floating side cart button when the cart is empty and situations where the cart transitions to a non-empty state. Now behaves correctly when emptying the cart and adding an item.
 • Fix – Refactored cart updating code to fix bug with WooCommerce Product Bundles quantity syncing
 • Fix – Prevent fatal errors when order bump cannot be added to the cart

v7.2.6

 • Fix – Fix bug where fields that were not visible in the current viewport because of scrolling were not validated properly.

v7.1.8

 • New – Added new Cart Summary Link color setting
 • New – Added setting to display sale prices in cart and checkout cart summary.
 • New – It is now possible to use a WooCommerce Product Bundle that contains variations as an order bump. The default variation values for each bundled product are used.
 • Improved – Improved how product bundles are styled in the side cart and checkout cart summary
 • Fix – Fix setting that appeared erroneously when side cart is disabled.
 • Fix – Change label of cart item quantity color settings to add clarity to what they style.
 • Fix – Fix issue where quantity stepper wasn\’t available in side cart unless cart editing at checkout was enabled.
 • Fix – Fix issue where there were duplicate validators during checkout submission
 • Fix – Attempt to fix race condition that caused the postal code validation to show an error message after correct postal code was entered
 • Fix – Fix bug in admin where publishing an order bump triggered before unload alert
 • Fix – Tweak our side cart coupon apply code to better match core

v7.1.3

 • New – Added new option to place Trust Badges in the footer. Trust Badges now have a main level admin menu.
 • Improved – The official Stripe gateway undeprecated an important filter that allows us to turn on payment request/express buttons on the checkout page. So we re-implemented it.
 • Improved – The whole row is now clickable to select a payment method. Particularly helpful on the Glass theme due to the larger styling of items.
 • Dev – Removed cfw_disable_admin_menus filter in favor of better methods.  Try: remove_menu_page( \’cfw-settings\’ )
 • Dev – Added new action: cfw_order_item_after_data
 • Fix – Fix issue where Full Name, House Number, and Street Name fields caused issues with express checkout (Apple Pay, Google Pay, etc)
 • Fix – Corrected some Danish translations. Thanks, Julie!
 • Fix – Fix how we style the footer on the Glass theme. No longer uses absolute positioning which I think we can all agree is better.
 • Fix – Fix bug that caused countries that are excluded in WooCommerce settings to show up in international phone field dropdown.
 • Fix – Revert changes to Netherlands zip autocomplete in favor of disabling zip autocomplete entirely for the Netherlands and Belgium due to our data source not having good city data.
 • Fix – Fix edge case where if a shipping address field value was \’null\’ the billing address sync would still run.
 • Tweak – Removed colon after shipping method names
 • Tweak – Renamed pot file to checkout-wc.pot since this seems to be more standards complaint.

v7.0.12

 • Fix – Fix bug with preventing form field changes on non-checkout pages that impacted the Side Cart when the promo field was enabled.
 • Fix – Fix styling bug with Flatsome and the quantity plus button in the side cart / checkout.

Link download tốc độ cao, không pass giải nén

Link download các phiên bản cũ hơn

CheckoutWC | Checkout For Woocommerce v7.3.2

Download

CheckoutWC | Checkout For Woocommerce v7.3.1

Download

CheckoutWC | Checkout For Woocommerce v7.3.0

Download

CheckoutWC | Checkout For Woocommerce v7.2.6

Download

CheckoutWC | Checkout For Woocommerce v7.1.8

Download

CheckoutWC | Checkout For Woocommerce v7.1.3

Download

CheckoutWC | Checkout For Woocommerce v7.0.12

Download

Bình luận

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Gợi ý cho bạn

iThemes Security Pro v7.1.2

Cập nhật: 23/04/2024

AffiliateWP Portal v1.1.3

Cập nhật: 23/04/2024

Yêu cầu nội dung