Download plugin BuddyBoss Platform Pro v2.0.3 bản sạch, không pass giải nén

Cập nhật: 20/07/2024

Với BuddyBoss , bạn có thể xây dựng một cộng đồng trực tuyến, bán thẻ thành viên và các khóa học, với sự linh hoạt hoàn toàn và quyền kiểm soát đối với nền tảng của bạn. BuddyBoss được xây dựng trên WordPress, một nền tảng mã nguồn mở, cho phép bạn có sự linh hoạt, quyền kiểm soát và sự tự do mà bạn cần để khởi chạy và mở rộng quy mô kinh doanh trực tuyến thành công mà không bị cản trở bởi một hệ thống khép kín như các nền tảng SaaS điển hình.

Nền tảng BuddyBoss hoàn hảo cho:

Bán các khóa học trực tuyến. BuddyBoss giúp bạn dễ dàng chia sẻ kiến ​​thức và niềm đam mê, đồng thời xây dựng khán giả và tăng doanh thu của bạn. Nền tảng này cho phép đào tạo có cấu trúc, học tập vi mô, học tập xã hội và trò chơi hóa để có trải nghiệm học tập gắn kết. Bạn cũng có thể có app trên điện thoại nhãn trắng của riêng mình, nhờ tích hợp AppBoss, vì vậy nhân viên của bạn có thể học khi di chuyển.

Cộng đồng trực tuyến. Cộng đồng trực tuyến cho phép những người theo dõi hoặc khách hàng của bạn kết nối với thương hiệu của bạn. Các thành viên có thể kết nối và tham gia với nhau về các chủ đề trong các diễn đàn và nhóm. Điều này có thể giúp bạn xây dựng lòng trung thành, thu thập phản hồi, cung cấp nhiều giá trị hơn và giữ chân khán giả xung quanh thương hiệu của bạn. Với tích hợp AppBoss, bạn có thể khởi chạy app trên điện thoại của riêng mình và giữ cho cộng đồng của bạn được kết nối khi di chuyển.

Các chương trình thành viên trực tuyến. Cung cấp giá trị cho các thành viên của bạn trong khi xây dựng nguồn doanh thu định kỳ và đáng tin cậy. Sử dụng các tính năng cộng đồng và trò chơi để thu hút cộng đồng của bạn. Tận dụng lợi thế của tích hợp AppBoss, để khởi chạy ứng dụng di động của riêng bạn và cho phép mọi người luôn kết nối và truy cập đào tạo khi đang di chuyển. Các thành viên của bạn có thể học hỏi lẫn nhau, nâng cao giá trị thương hiệu của bạn, đồng thời giảm tải công việc của bạn.

Đào tạo Doanh nghiệp. Có một trung tâm chính để đào tạo lực lượng lao động của bạn và để kết nối và tương tác với nhân viên là chìa khóa để thành công trong thị trường cạnh tranh ngày nay. BuddyBoss giúp bạn tập trung vào người học và trải nghiệm học tập.

Trường học trực tuyến & Học tập kết hợp. Giáo dục trực tuyến đang phát triển với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. BuddyBoss giúp bạn xây dựng một môi trường học tập linh hoạt hỗ trợ sinh viên của bạn từ mọi nơi trên thế giới.

Changelog

        

v2.0.3

Changes:

 • Notifications – Added OneSignal integration option to enable Web Push Notifications
 • Notifications – Provided options to configure Web Push Notifications using OneSignal
 • Notifications – Provided option in Notifications screen and provided a soft prompt to subscribe browser to Push Notifications
 • Notifications – Added support to trigger real-time Push notifications for logged-in users for all notification types
 • Coding Standards – Sub-navigation CSS Code refactoring

File Changes:

 • buddyboss-platform-pro.php
 • class-bb-platform-pro.php
 • includes/bb-pro-core-functions.php
 • includes/classes/class-bb-platform-pro-core.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/css/bb-onesignal-admin-rtl.css
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/css/bb-onesignal-admin-rtl.min.css
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/css/bb-onesignal-admin.css
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/css/bb-onesignal-admin.min.css
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/css/bb-onesignal-rtl.css
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/css/bb-onesignal-rtl.min.css
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/css/bb-onesignal.css
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/css/bb-onesignal.min.css
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/bb-icon.png
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/bb-icon.svg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/bbengage-default-push-icon.png
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/browser.jpg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/chrome-logo.svg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/custom.jpg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/edge-browser-icon.svg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/firefox-logo.svg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/opera-icon.svg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/browsers-images/safari-logo.svg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/icons/fontawesome/solid/bell.svg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/img/icons/fontawesome/solid/lock.svg
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/js/bb-onesignal-notification-settings.js
 • newincludes/integrations/onesignal/assets/js/bb-onesignal-notification-settings.min.js
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/js/bb-onesignal.js
 • (new) includes/integrations/onesignal/assets/js/bb-onesignal.min.js
 • (new) includes/integrations/onesignal/bb-onesignal-actions.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/bb-onesignal-admin-tab.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/bb-onesignal-cache.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/bb-onesignal-filters.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/bb-onesignal-functions.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/bb-onesignal-integration.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/bb-onesignal-loader.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/bb-onesignal-template.php
 • (new) includes/integrations/onesignal/sdk_files/OneSignalSDKUpdaterWorker.js
 • (new) includes/integrations/onesignal/sdk_files/OneSignalSDKWorker.js
 • (new) includes/integrations/onesignal/templates/admin/integration-tab-intro.php
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.min.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.min.css
 • includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-groups-notification.php
 • languages/buddyboss-pro.pot
 • package.json
 • readme.txt

v2.0.2

Changes:

 • Zoom – Handled Group zoom tab layout issues
 • Notifications – Added icon support for notification avatar based on the notification type
 • Coding Standards – Code refactoring to update all icon images with new icon pack in the dashboard

File Changes:

 • buddyboss-platform-pro.php
 • class-bb-platform-pro.php
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.min.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.min.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/scss/bp-zoom.scss
 • includes/integrations/zoom/bp-zoom-admin-tab.php
 • includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-groups-notification.php
 • languages/buddyboss-pro.pot
 • package.json
 • readme.txt

v2.0.1

Changes:

 • Zoom – Handled Recurring meeting deleted occurrence issue on edit

File Changes:

 • buddyboss-platform-pro.php
 • class-bb-platform-pro.php
 • includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-ajax.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/edit-meeting.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/edit-webinar.php
 • languages/buddyboss-pro.pot
 • package.json
 • readme.txt

v2.0.0

Changes:

 • BuddyBoss Theme – Provided Theme 2.0 style new options support
 • BuddyBoss Theme – Provided Theme 2.0 overall styling support
 • BuddyBoss Theme – Provided Theme 2.0 with new color support
 • BuddyBoss Theme – Provided Theme 2.0 new icons pack support
 • Licenses – Handled update license key critical issue

File Changes:

 • buddyboss-platform-pro.php
 • class-bb-platform-pro.php
 • includes/access-control/assets/css/bb-access-control-admin-rtl.css
 • includes/access-control/assets/css/bb-access-control-admin-rtl.min.css
 • includes/access-control/assets/css/bb-access-control-admin.css
 • includes/access-control/assets/css/bb-access-control-admin.min.css
 • (removed) includes/access-control/assets/images/fontawesome/solid/inbox.svg
 • (removed) includes/access-control/assets/images/fontawesome/solid/lock.svg
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-admin-rtl.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-admin-rtl.min.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-admin.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-admin.min.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.min.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.css
 • includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.min.css
 • (removed) includes/integrations/zoom/assets/images/zoom-blue.svg
 • (removed) includes/integrations/zoom/assets/images/zoom-white.svg
 • includes/integrations/zoom/assets/js/blocks/bp-zoom-meeting-block.js
 • includes/integrations/zoom/assets/js/blocks/build/bp-zoom-meeting-block.js
 • includes/integrations/zoom/assets/js/bp-zoom-meeting-common.js
 • includes/integrations/zoom/assets/js/bp-zoom-meeting-common.min.js
 • includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-group.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/groups/single/parts/zoom-subnav.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/activity-meeting-entry.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/activity-webinar-entry.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/blocks/meeting-block.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/blocks/webinar-block.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/create-meeting.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/create-webinar.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/edit-meeting.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/edit-webinar.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/meeting/recordings.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/meetings.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/single-meeting-item.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/single-webinar-item.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/webinar/recordings.php
 • includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/webinars.php
 • includes/lib/buddyboss-updater/includes/functions.php
 • languages/buddyboss-pro-de_DE_formal.mo
 • languages/buddyboss-pro-de_DE_formal.po
 • languages/buddyboss-pro.pot
 • package-lock.json
 • package.json
 • readme.txt

v1.1.9

Changes:

 • Zoom – Fixed Gutenberg block issues on adding existing webinar

File Changes:

 • buddyboss-platform-pro.php
 • class-bb-platform-pro.php
 • includes/integrations/zoom/assets/js/blocks/bp-zoom-meeting-block.js
 • includes/integrations/zoom/assets/js/blocks/build/bp-zoom-meeting-block.js
 • includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-blocks.php
 • languages/buddyboss-pro.pot
 • package.json
 • readme.txt

Link download tốc độ cao, không pass giải nén

Link download các phiên bản cũ hơn

BuddyBoss Platform Pro v2.0.4.1

Download

BuddyBoss Platform Pro v2.0.3.1

Download

BuddyBoss Platform Pro v2.0.2.1

Download

BuddyBoss Platform Pro v2.0.2

Download

BuddyBoss Platform Pro v2.0.1

Download

BuddyBoss Platform Pro v2.0.0

Download

BuddyBoss Platform Pro v1.9.3

Download

BuddyBoss Platform Pro v1.1.9

Download

Bình luận

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Gợi ý cho bạn

iThemes Security Pro v7.1.2

Cập nhật: 20/07/2024

Kadence Theme Pro Addon v1.0.5

Cập nhật: 20/07/2024

AffiliateWP Portal v1.1.3

Cập nhật: 20/07/2024

Yêu cầu nội dung